نتایج رتبه بندی وب سایت های موجود در دامنه دانشگاه فردوسی مشهد

نتایج رتبه بندی وب سایت های موجود در دامنه دانشگاه فردوسی مشهد اعلام شد.

بر این اساس، 20 کتابدار و دانشجوی کتابداری و اطلاع رسانی در این دوره، به داوری وب سایت ها پرداختند. برقراری این پیوند بین کتابداران و مرکز رایانه دانشگاه و نیز شکل گیری شناخت مدیران این مرکز نسبت به توانمندهای جامعه کتابداری به ویژه در زمینه طراحی و کاربرد فناوری کاربر مدار، نتیجه تلاش های سرکار خانم دکتر پریرخ و جناب آقای دکتر فتاحی با همراهی کتابداران پرتلاش دانشگاه، دیگر استادان و نیز دانشجویان گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد بود.

برای مشاهده نتایج به پیوند زیر مراجعه کنید:

http://websiteinfo.um.ac.ir/index.php?option=com_educ&view=hostinfo&Itemid=87

/ 0 نظر / 21 بازدید