تور آموزشی آشنایی با کتابخانه

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید

بدینوسیله به اطلاع می رساند تور آموزشی جهت آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه در روزهای

چهارشنبه    1390/7/20   ساعت   13/30  - 12

یکشنبه       1390/7/24   ساعت   13/30  - 12

چهارشنبه    1390/7/27   ساعت  13/30  - 12

  برگزار می شود                         محل برگزاری : آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی

/ 0 نظر / 17 بازدید