آشنایی با خدمات کتابخانه ای

ضمن تبریک و خوشامدگویی به دانشجویان جدیدالورود سال 1390 ازطریق لینک زیر می توانید با خدمات کتابخانه ای دانشگاه فردوسی مشهد آشنا شوید.

http://newstu.um.ac.ir/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=14

/ 0 نظر / 19 بازدید