تور آموزشی آشنائی با کتابخانه .آموزش گام به گام جستجوی منابع

قابل توجه دانشجویان کارشناسی جدیدالورود دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

بدینوسیله به اطلاع می رساند تور آموزشی کتابخانه در روزهای چهارشنبه 7/7/1389  و 

شنبه 17/7/1389  از ساعت 30/13 12 برگزار می گردد.

حضور دانشجویان جدید الزامی است. عضویت کتابخانه این دانشجویان منوط به شرکت در این دوره می باشد.  از حضور دانشجویان  ترم های بالاتر نیز استقبال می گردد.

     محل برگزاری: آمفی تئاتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

/ 0 نظر / 12 بازدید